chilloutowa

20 tekstów – auto­rem jest chil­louto­wa.

Na świecie są miej­sca, do których za wszelką cenę chce­my wrócić, by przywrócić wspomnienia. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 30 maja 2011, 21:01

I cho­ler­ne zaufa­nie, które po długich la­tach ciężko zacho­rowało i led­wo żyje. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 25 maja 2011, 22:11

Gdy­by nie fakt, że pot­ra­fię być wred­na, spryt­na i upier­dli­wa, nie miałabym nic.
Ale gdy­bym miała faj­niej­szy tyłek, dłuższe no­gi i całko­wity brak sza­cun­ku do sa­mej siebie, za­pew­ne miałabym wszystko. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 21 kwietnia 2011, 13:59

Nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go pragnie,
na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są silniejsi.
Sek­ret tkwi w tym, by się nie pod­dać. / Paulo Coelho 

myśl • 9 kwietnia 2011, 13:47

Niektórych rzeczy nie da się ogarnąć rozumem,
więc trze­ba mieć je w dupie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 kwietnia 2011, 15:05

Miłość, to tak łat­wo po­wie­dzieć. Miłość to tak trud­no zrozumieć. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 1 kwietnia 2011, 19:15

Doszłam do wnios­ku, że nad­szedł czas, żeby zno­wu się zaan­gażować, nie wra­cać do daw­nych kiep­skich chwil ani do daw­ne­go kiep­skiego sty­lu życia, ale zacząć zbierać połama­ne ka­wałki siebie i ułożyć je w całość. Nad­szedł czas, by po­now­nie stać się tym, kim byłam, za­nim wszys­tko się pop­suło. Właśnie te­raz krok nap­rzód ma dla mnie naj­większe znaczenie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 28 marca 2011, 22:34

I nie możesz sie pod­dać, naćpać, na­pić, za­palić i iść spać. Mu­sisz sko­pać życie po du­pie i po­kazać kto tu rządzi. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 marca 2011, 08:04

- Gdy­byś mogła być piękna przez je­den dzień, co byś zro­biła ? 
- Złamałabym ser­ca wszys­tkim mężczyzną, którzy złama­li moje 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 marca 2011, 22:11

udo­wod­nić Ci, że Fer­gie nie miała rac­ji śpiewając 'duże dziew­czyn­ki nie płaczą'

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 marca 2011, 16:00
chilloutowa

Krótko i na temat. Mam najebane, moje pomysły mnie przerażają, ale ubaw gwarantowany. Mimo wszystko jestem wrażliwa.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

chilloutowa

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność